Natthapong Sales & Service Co.,Ltd.

 

 


          เป็นการคิดค้นและวิวัฒนาการใหม่ของเครื่องเสียง ของบริษัทเอ็นพีอีฯ
เป็นเพาเวอร์แอมป์รุ่นใหม่ล่าสุดระดับมืออาชีพซึ่งได้นำเอาหม้อแปลงเทอรอยด์
ที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้และยังสามารถโหลดต่อเนื่องได้ที่กำลังวัตต์สูงสุดที่
โหลด 2 โอห์ม                                                  E - 4000 : 900 W / 8 W , 1500 W / 4 W , 2200 W / 2 W , 4200 W / 4 W mono


                   

       เป็นเพาเวอร์แอมป์ Class H ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า Class AB ด้วย หลักการของ Class H ที่มีการจ่ายแรงดันไฟให้กับเพาเวอร์แอมป์ สามารถปรับแรงดันขึ้นลงตามสัญญาณ อินพุต คือ ถ้าอินพุตต่ำก็จะจ่ายแรงดันไฟต่ำและถ้าอินพุตสูงก็จะจ่ายแรงดันไฟสูงตามขนาดของสัญญาณ อินพุตที่เข้ามา ทำให้แรงดันไฟตกคร่อมตัวทรานซิสเตอร์ที่เอาท์พุตมีค่าที่เหมาะสม ส่งผลให้มีการ Loss และความร้อนที่สะสมในตัวทรานซิสเตอร์เอาท์พุตต่ำลง กำลังงานทางเอาท์พุตจึงออกมาสูงกว่าและยังประหยัดพลังงานมากกว่า Class AB ด้วยความต้องการเพาเวอร์แอมป์ที่มีคุณภาพเสียงและกำลังที่ หนักแน่นจึงได้จัดชุดวงจรอินพุตให้มีอุปกรณ์น้อยที่สุดเพื่อลดระยะทางการเดินของสัญญาณให้สั้นที่สุด รวมทั้งการเลือก ใช้ IC Opamp ภาคอินพุตที่เหมาะสมกับงานเครื่องเสียงกลางแจ้ง ที่สามารถตอบสนอง ทุกความถี่ได้อย่างรวดเร็ว ส่วนชุด Power Suppy ใช้หม้อแปลงเทอรอยด์ที่มีการคำนวณอย่างเหมาะสมกับ การใช้งานและมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งสามารถโหลดต่อเนื่องได้อย่างสบาย และชุดวงจรเพาเวอร์แอมป์ ออกแบบให้สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ โดยคัดเกรดไบโพล่าร์ทรานซิสเตอร์ให้ได้อัตราขยาย hfe ที่แมทช์กันมากที่สุด

 
             
                   
          เพื่อตอบสนองเสียงงานดนตรีได้อย่างสมจริง และให้น้ำเสียงที่หนักแน่นไม่แข็งกระด้าง จึงเลือกใช้ ไบโพล่าร์ทรานซิสเตอร์เป็นตัวขยายกำลังภาคเอาท์พุต ที่สามารถตอบสนองความถี่เสียงได้ตั้งแต่ 10Hz-25kHz (+0,-1dB)
- DC Protection หากเกิดมีแรงดันไฟ DC ออกไปยังลำโพง วงจรจะตัดลำโพงออก เพื่อป้องกันลำโพง เกิดความเสียหายได้
- Overheat protection ป้องกันปัญหาความร้อนที่สะสมภายในแท่นเครื่องหรือความร้อนภาคเอาต์พุต ร้อนเกินปกติ หรือในกรณีระบบระบายความร้อนมีปัญหา วงจรจะตัดลำโพงออกเพื่อรอให้ความร้อน ลดลง
- Shorting protection เป็นวงจรป้องการช็อตการเอาท์พุต ซึ่งผู้ออกแบบได้คำนึงถึงการใช้งานที่มีโอกาส ช็อตกันที่สายลำโพงขณะใช้งานจึงออกแบบให้ป้องกันได้อย่างรวดเร็วและสามารถช็อตเอาท์พุตค้างได้ ตลอดโดยวงจรไม่เกิดการเสียหาย
- Automatic Soft on ป้องกันกระแสไฟกระชากขณะเปิดเครื่อง

          ผู้ออกแบบเข้าใจการทำงานตามสภาพจริงของการขับโหลดอย่างดุเดือดของเครื่องขยายเสียงบ้านเรา จึงได้ออกแบบให้ทนทานทุกสภาวะการใช้งานและมีวงจรป้องกันเพื่อเพิ่มความมั่นใจ ผู้ออกได้ทำการ ทดสอบโหลดอย่างต่อเนื่องบริดจ์โมโน 4 โอห์มที่กำลังวัตต์สูงสุดได้อย่างสบาย
          ที่ทำให้เพาเวอร์แอมป์ มีเสียงที่หนักแน่นและตอบสนองได้ทุกความถี่นั้น เนื่องจากวงจรภาคเอาท์พุต เป็น Class H ที่มีประสิทธภาพและการใส่ใจในการเลือกใช้อุปกรณ์ ( Component ) ที่ดีและมีคุณภาพ การเลือกใช้อุปกรณ์ และวงจรก่อให้เกิดภาพรวมที่ดีก็ทำให้ชนะคู่แข่งได้สบาย และด้วยความมั่นใจว่า เพาเวอร์แอมป์ E-4000 มีพลังเสียงที่หนักแน่นและสมจริงนั้น เนื่องจากได้เทียบเสียงกับเพาเวอร์จาก ต่างประเทศหลายยี่ห้อทำให้แน่ใจว่าเพาเวอร์แอมป์ E - Series ของ NPE มีคุณภาพดีจริง
          การทดสอบคุณสมบัติและสมรรถนะของเพาเวอร์เครื่องนี้ สามารถทำได้หลายวิธี สำหรับเพาเวอร์แอมป์ ตัวนี้ ได้ทำการทดสอบด้วย อุปกรณ์การทดสอบชุด Audio Precision ซึ่งเป็นเครื่องทดสอบสเป็คของ เครื่องขยายเสียงระดับมืออาชีพโดยมีการทดสอบวัดผลตอบสนองต่อความถี่ (Frequency Response) และความผิดเพี้ยนของสัญญาณ (Total Harmonic Distortion ) แสดงดังรูป


รูปที่ 2 แสดงคุณสมบัติ Total Harmonic Distortion (THD) ของ E-4000


รูปที่ 1 แสดงคุณสมบัติการตอบสนอง
ความถี่ ( Frequency Response)
ของเพาเวอร์แอมป์ E-4000 ซึ่งตอบสนอง
ตั้งแต่ 10Hz-25kHz(+0/-1dB)
   
               
   
         
               
   
Copyright 2006 Natthapong Sales & Service Co.,Ltd. By mynpe@mynpe.com